Naučte se ty správné informace vyhledat

Je plno firem, které jsou připraveny poskytnout trhu své služby nebo výrobky, aby uspokojily potřeby klientů. Odevzdávají kvalitní produkty, dodržují termíny zhotovení zakázek, ale přesto stále bojují o svou existenci.

Je-li toto i Váš případ, pak je nutné hledat chybu v sobě.
Zajišťování zakázek je mnohdy ten nejdůležitější faktor prosperity firmy. Je toto právě Vaší náplní práce ve firmě? Pak musíte plnit opravdu nelehký úkol!
Je-li Vaše rozhodování o setrvání na víceoborovém serveru v bodě zamrznutí, pak epoptávka zkušenosti poskytne tak, aby Vaše rozhodování roztálo a dalo se do pohybu.

Musíte si umět najít takovou informaci, která Vás přesvědčí o Vašem správném rozhodnutí.
A naopak Vy musíte umět informace poskytnout tak, aby měly úspěšný dopad na ty, kterým jsou určeny.

Poučte se ze svých chyb

Na nic nečekejte a začněte s přehodnocováním svých epoptávek, nebo svých odpovědí na nabídky.
Základem je správná informace – věcná a jasná. Přidáním doplňujících informací se stane i ucelenou. Poptávající musí s odpovědí být naprosto spokojen, nesmí tápat a domýšlet se.
Zrekapitulujte své odpovědi na nabídky a objektivně posuďte, zda odpovídáte skutečně uceleně.
Co má obsahovat poptávka, je jasné:
· důvod poptávky
· přesný popis poptávky
· cena
· termín odpovědi na ni

Ale víte, co má přesně obsahovat Vaše odpověď na nabídku? Zkušenosti s epoptávkou Vám pomohou takovou odpověď najít.
Věřte, že se přestanete rozhodovat o tom, zda setrvat na serveru, nebo se s ním rozloučit. Zakázky pro Vaši firmu budou zajištěny právě tím, jak odpovíte na nabídky. Taková drobnost, řeknete si. Ano, taková drobnost a co dokáže za divy!