Kdy může nastat exekuce nemovitosti

V naší zemi je stále ještě zvykem, že lidé chtějí svůj domov vlastnit. Dávají tomu značnou přednost před bydlením v nájmu či podnájmu, a to z pochopitelných důvodů. Mnohdy si i berou půjčku či hypotéku, jen aby si svůj vysněný dům či byt mohli pořídit.

Ovšem zdaleka ne vše je zalité sluncem. O svůj domov totiž můžeme i přijít. Nejčastějším důvodem bývá exekuce nemovitosti Light Finance, tedy její úřední zabavení a následný prodej v aukci. Většina z nás se toho však nemusí bát, neboť i ona má svá přísná pravidla.

prodej domu v exekuci

Tím prvním je, že nemovitost může být zabavena v exekuci pouze v případě, že byly vyčerpány všechny ostatní prostředky k donucení dlužníka k tomu, aby alespoň část svého dluhu uhradil. Jedná se v podstatě až o poslední možnost, která by měla být využívána jen ve skutečně nezbytných případech.

To ovšem není vše. Výše dluhu by měla odpovídat ceně nemovitosti. V případě, že tomu tak není, by měl být zabaven movitý majetek odpovídající hodnoty, samozřejmě opět po vyčerpání všech ostatních možností.

I zde však existují výjimky. Tou hlavní, se kterou se setkáváme nejčastěji, je to, pokud je exekuce domu či pozemku uvedena ve smlouvě. To je časté zejména u půjček, kde jej dáváme v zástavu. Zde zabavení nastupuje nikoliv jako poslední možnost, a bez ohledu na to, jaká je výše našeho dluhu. Vše se řídí smlouvou, kterou jsme podepsali.

dávání domu v zástavu

Právě dávání nemovitosti v zástavu je hlavní příčinou jejich exekucí. Pro mnoho lidí je to však jediný možný způsob, jak získat potřebné peníze. Zde se však musíme ptát, zda je ve všech případech půjčka skutečně nezbytná, zda situaci nešlo řešit nějakým jiným způsobem. To platí zvláště, pokud víme, že budeme mít potíže se splácením.

Je tedy jasné, že než cokoliv podepíšeme, je dobré si vše pečlivě přečíst. Vyhneme se tak mnohým nepříjemnostem, které by nás mohly jinak potkat.