Za poznáním

Muzeum řemesel Letohrad je prvním tipem, kterým je možné společné rodinné cestování za poznáním začít. Výstavní plocha tohoto muzea převyšuje dva tisíce metrů čtverečních a je největší svého druhu v naší republice. V areálu Nového dvora je možné navštívit devadesát ucelených expozic dochovaných řemesel let 1840 – 1930. Kromě tradičních profesí, jako je řezbář, kolář, bednář, anebo kovotlačitel, je umožněna prohlídka sto let staré školní učebny. Se všemi pomůckami, které se v té době používaly. Rovněž expozice zubní ordinace je vybavena dobovými nástroji. Stejně jako sousedící ordinace gynekologická z roku 1924, s operačním sálem ze šedesátých let. Nejnavštěvovanější mužskými návštěvníky je mechanický skanzen řemesel, který umožňuje seznámení s prací kolářskou, truhlářskou či šindelářskou. Které dodnes poutají svojí precizností.

Venkovní expozice

Vzhledem k tomu, že k vidění je v tomto areálu toho opravdu hodně, je vhodné si cestu naplánovat alespoň na tři dny. Během jednoho se toho opravdu mnoho stihnout nedá. Druhým tipem je návštěva Sklářského skanzenu – Huti Jakub Tasice, která je nejstarším dochovaným objektem. Výroba v něm byla zahájena v roce 1796 a památku lze v nezměněné podobě navštívit do dnešních dnů. Natáčen tu byl i seriál pod názvem Synové a dcery Jakuba skláře. Od roku 2014 je tato huť vyhlášena Národní kulturní památkou. Návštěvníci si zde mohou nakoupit sklářské výrobky.

Expozice papíru

Které jsou navrženy předními výtvarníky. A pokud budou mít štěstí, je možné být přímým svědkem při spuštění malé sklářské pece a zažit celý proces výroby na vlastní oči. Třetím tipem je Ruční papírna ve Velkých Losinách, ve které probíhá výroba od konce šestnáctého století do dnešních dnů. V areálu vzniklo hojně navštěvované Muzeum papíru. Na dvou prohlídkových trasách je v něm fundovanými průvodci představena papírenská manufaktura a na jejich konci dostane návštěvník možnost si vyrobit vlastnoruční listy papíru. Pod vedením lektorů v prostorách tvůrčí dílny. Anebo navštívit galerii Muzea papíru.