Výlety se zkušenými průvodci


patří už odedávna k tomu, co ukonÄuje Å¡kolní rok a co je odmÄ›nou pro vÅ¡echny žáky. Å kolní výlet se zkuÅ¡eným průvodcem je nejen atraktivní pro žáky, ale i nenároÄný pro uÄitele. Od takové akce je možné oÄekávat kompletnÄ› pÅ™ipravený program, kde se o vÅ¡echno postará proÅ¡kolený průvodce, který dokáže dÄ›ti zaujmout i nadchnout. UÄitel se nemusí o nic starat a může si celý program užívat spolu s dÄ›tmi. Doprovod zkuÅ¡eného průvodce j pÅ™esnÄ› to, co prospÄ›je jak žákům, tak i uÄitelům.

Spousta nápadů, jak si užít výlet

ke Å¡kole prostÄ› patří. A to, na co se vÅ¡ichni žáci tak těší, bývá Äasto noÄní můrou pro uÄitele. Ale pokud si vyberete výlet s průvodcem a kompletnÄ› pÅ™ipraveným programem, tak se z noÄní můry stane akce, kterou si užijí jak žáci, tak i uÄitelé. Průvodce umí dÄ›ti zaujmout a získat pro svůj program a spoustu mnohdy netradiÄních nápadů. S ním si dÄ›ti celý den bájeÄnÄ› užívají. Pro dÄ›ti zábavné a pouÄné, pro uÄitele nenároÄné. Spokojeni pojedou domů naprosto vÅ¡ichni. Využijte nabídku na propracovaný program se spoustou her a soutěží a vezmÄ›te dÄ›ti do Å tramberka Äi KopÅ™ivnice.