Aby byl komín bezpečný

Pokud v domě topíme pevnými palivy, je potřeb odvádět kouř. K tomu je zapotřebí mít kvalitní komín. První skutečné komíny byly stavěné z kamene, později ho vytlačila cihla.
– Tyto typy komínů dostačovaly v době, kdy se topilo pouze dřevem.
– Když přišla ke slovu další paliva, bylo potřeba změnit i stavbu komínů.
stříška nad komínem
Například kapalná paliva mají mnohem kyselejší spaliny, a tak bylo zdivo komínů narušováno do té míry, že komín přestal plnit svou funkci. Komíny se rozdělují na tři základní typy.
1) Dvouvrstvé komíny– mají vnitřní vložku, která je odolná proti kyselým spalinám. Navíc jsou vybaveny nosným pláštěm. Tento druh komínu je vhodný i pro spalování plynných a kapalných paliv.
2) Třívrstvý komín s izolací– třetí ochranná vrstva se přidává mezi vnitřní vložku a vnější nosný prvek. I tento komín je určen také pro plynná a kapalná paliva.
3) Komín odolný proti vlhkosti – tento typ komínu je stavěn pro vytápění kondenzačními kotly. Počítá se u nich s vysokou účinností hoření a nízkoteplotními výstupními hodnotami. Komíny, které jsou odolné proti vlhkosti, jsou nenasákavé a voda, která se hromadí, je odváděna pryč. Tento typ komínu nepotřebuje izolaci a je tedy dvouvrstvý.

Bezpečné topení a bydlení

Při stavbě nového domu určitě není vhodné stavět komín svépomocí. Komín, aby plnil správně svou funkci, musí být přesně navržen.
· To znamená, že musí být dimenzovaný pro daný kotel, aby jeho služby byly dlouholeté.
cihlové komíny
Pokud by se při návrhu jednotlivých částí kouřové cesty stala nějaká chyba, mohlo by se poškodit topné zařízení. Vzniklo by i riziko, že spaliny budou unikat do vnitřku domu a jeho obyvatelé budou ohroženi na zdraví nebo dokonce životě. Aby se takovému nebezpečí předešlo, je každý komín klasifikován a označen pro certifikace a další provoz. Majitel domu obdrží identifikační štítek, který umístí na přístupném místě spalinové cesty.