Vývoj řeči Vašeho dítěte: krůček po krůčku


V tomto článku Vás seznámíme se základními mezníky ve vývoji řeči dítěte, díky kterým budete moci sledovat jeho správný vývoj a těšit se tak pokrokům Vašeho zlatíčka.
chlapeček v postýlce

Na čem je vývoj řeči závislý?
•                    na Vašem chování k dítěti
•                    mluvte s dítětem často a bezprostředně
•                    Vaše řeč by měla být přirozená a správná
•                    na dítě nikdy nešišlejte
•                    Vaše mluva je pro dítě modelem správné řeči
Během prvního roku života se dítě učí vnímat všechny zvuky a pohyb úst. Můžete sledovat, jak se postupem času mění pláč Vašeho dítěte a dokáže prostřednictvím něj s Vámi komunikovat.
– zpočátku slyšíte stále stejný křik
– kolem 2 měsíců se začíná lišit podle toho, jestli se mu něco líbí nebo nelíbí
– mezi 3. a 6. měsícem se rozvíjí „broukání“
– okolo 8. měsíce začíná dítě žvatlat (napodobuje slyšené zvuky)
Toto je okamžik, ze kterého se můžete začít radovat, naklánějte se nad své dítě co nejvíce a mluvte vlídná slůvka, dávejte děťátku najevo, že mu rozumíte.
– v 10. měsíci začíná většinou dítě rozumět mluvené řeči (začíná reagovat na Vaše pokyny)
– konečně okolo 12. měsíce se můžete dočkat prvního slůvka
– v 1,5 roku života dítě ovládá už tolik slov, že se podaří je spojit do dvojic – první věty (táta pa)
– ve 2 letech se Vaše dítko začne ptát „co je to?“
– ve 3 letech známé „a proč?“
dítě a máma
Samozřejmě, že doposud jsou slova i věty dítěte velmi těžko srozumitelné, ale to nevadí, navíc maminky většinou řeči porozumí. Samotná výslovnost dozrává velmi dlouho, opravdu rozeznatelná začíná být až po 4. roce.
Kolem 4. roku by mělo dítě mluvit ve větách a dokonce říci krátkou básničku. Postupně se také začíná spontáně zlepšovat výslovnost.
V dnešní době se téměř každé druhé dítě potýká se špatnou výslovností i po 4. roce a dětský lékař pak doporučí docházet na klinickou logopedii nebo foniatrii.
Nejčastějšími chybějícími hláskami jsou ĎŤŇ CSZ ČŠŽ LRŘ.